Konferencje i publikacje

KONFERENCJE KRAJOWE – UDZIAŁ CZYNNY

 • III Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu,  Warszawa 14.03.2008
  Referat: Wskaźniki gospodarki lipidowejdietoterapia cukrzycy typu 2
 • Kardiodiabetologia XXI wieku, Poznań 17-19.04.2008
 • Referaty:
  Dietoterapia dyslipidemii w cukrzycy typu 2
  Czy w dietoterapii cukrzycy typu 2 compliance jest możliwy?
  Dietoterapia nadciśnienia tętniczego u osób otyłych z cukrzycą typu 2 de novo
 • IV Karpacka Konferencja Diabetologiczna, Kraków 15-18.05.2008
 • Postery:
  Dyslipidemia w cukrzycy typu 2 a dietoterapia
  Compliance w dietoterapii otyłości osób z cukrzycą typu 2 leczonych dietą
 • XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa 16-18.10.2008
  Referat: Compliance w dietoterapii nadciśnienia tętniczego pacjentów z cukrzycą typu 2
 • III Studenckie Sympozjum Naukowe, Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, Warszawa 13-14 marca 2009
  Referat: Czy w dietoterapii cukrzycy typu 2 compliance jest możliwy?
 • I Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 22.04.2009
  Referat: Przestrzeganie zaleceń w dietoterapii otyłości osób z cukrzycą typu 2 leczonych dietą, Warszawa 22.04.2009
 • III ogólnopolski uniwersytecki dzień diabetologii i chorób metabolicznych, Warszawa 25.04.2009
  Poster: Ocena skuteczności edukacji dietetycznej pacjentów z cukrzycą typu 2
 • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin 15-17 października 2009
  Poster: Modyfikacja dietywskaźniki lipidowe u otyłych osób z cukrzycą typu 2 leczonych wyłącznie dietą

KONFERENCJE ZAGRANICZNE – UDZIAŁ CZYNNY

 •  5th Word Kongres on Prevention of Diabetes and its Complications (WCPD2008), Helsinki 1-4.06.2008
 • Referaty:
  „Assessment of the efficacy of diet therapy in obese patients with type 2 diabetes mellitus”
  ,,Effectiveness of dietetic therapy on dyslipidemia among patients with type 2 diabetes mellitus”

KONFERENCJE  KRAJOWE – UDZIAŁ BIERNY

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Różne oblicza alergii”, Warszawa 19.01.2008
 • Konferencja Edukacyjna ‘Co wnoszą europejskie zalecenia dotyczące NT do codziennej praktyki lekarskiej?”, Warszawa 19.01.2008
 • Interaktywna Konferencja Diabetologiczna „Jak poprawić kontrolę metaboliczną cukrzycy-rola samokontroli”, Warszawa 02.02.2008
 • III Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy ”Aterotromboza-ryzyko, prewencja, leczenie następstw”, Warszawa 23.02.2008
 • Analogi dwufazowe-nowa metoda intensyfikacji leczenia DMt2, Warszawa 13.02.2008
 • IV Konferencja Dydaktyczna „Kardiologia 2008-nauka i praktyka, Warszawa 29.02-1.03.2008
 • Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Choroby wewnętrzne-przyczyny-rozpoznanie-leczenie”, Warszawa 15.03.2008
 • Warsztaty kardiodiabetologiczne –„Zespół Metaboliczny wyzwania terapeutyczne XXI wieku”, Warszawa 26.03.2008
 • Konferencja Naukowa„50lat Metforminy”, Warszawa 29.03.2008
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otyłość – wyzwanie dla Obywatela i Państwa, Warszawa 3-4.04.2008
 • II Ogólnopolski Uniwersytecki Dzień Diabetologii, Warszawa 05.04.2008
 • Sympozjum  Naukowo-Szkoleniowe „Diabetokardiologia-standardy postępowania, najnowsze doniesienia”, Warszawa 9.05.2008
 • III Międzynarodowy Dzień Celiakii, Warszawa 7.06.2008
 • „Nowe możliwości terapii zaburzeń lipidowych” spotkanie naukowe Kliniki Kardiologii Zachowawczej CSK MSWiA, Warszawa 19.06.2008
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Astma-Alergia-POChP-edukacja chorych”, Warszawa 25-28.06.2008
 • X Jubileuszowe Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, Warszawa 26-27.06.2008
 • I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej, Warszawa, 5-6.09.2008
 • III Kongres Polskiego Towarzystwa medycyny Rodzinnej-Choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, Wrocław, 18-21.09.2008
 • XII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne i VI Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości, Toruń 12-13.10.2008
 • Diabetologia Praktyczna- VII Konferencja Dydaktyczna- Zastosowanie zaleceń dotyczących cukrzycy w codziennej praktyce klinicznej, Gdańsk 24.10.2008
 • Aktualności w gastroenterologii” Ogólnopolska Konferencja naukowo-Dydaktyczna, Warszawa 25.10.2008
 • Postępy w Gastroenterologii” – Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Warszawa, 13.11.2008
 • II Warszawskie Spotkania Diabetologiczne ,,Postępy diabetologii”- konferencja naukowo-szkoleniowa, Warszawa22.11.2008
 • III Łódzka Konferencja „diabetologia oparta na faktach”, Łódź 4-5.12.2008
 • Konferencja „Edukacja diabetologiczna-teraźniejszość a wyzwania przyszłości”, Warszawa 5-6.12.2008
 • Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Diabetologia 2008, Warszawa 13.12.2008
 • IV Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy – „Aterotromboza: zalecenia i kontrowersje. Jak poprawić rokowanie pacjentów?”, Warszawa 10.01.2009
 • XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 7-9.05. 2009 Poznań
 • 4 Miedzynarodowy Dzień Celiakii, Warszawa 16.05.2009
 • Kontrowersje w Diabetologii, Warszawa 3.10.2009

KONKURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY

 • ,,Obesity managment: From Science to Action, from Lecture to Hand-On Experience”-IASO/IOTF SCOPE
 • Zorganizowanie i prowadzenie wykładu w ramach realizacji Miejskich Programów Promocji Zdrowia nt. ,,Nowa Piramida Żywieniowa” – Zakład Medyczny ,,KAAR-MED” Warszawa – 09.11.2008
 • Dietoterapia cukrzycy” Wykład dla Warszawskiego Koła Diabetyków –  Warszawa, 23.11.2008
 • Autorski program edukacji diabetologiczno-dietetycznej w ramach akcji „Razem zmieniajmy cukrzycę” Novo Nordisk 16-31.08.2008

 PUBLIKACJE

 • „Wybrane zachowania żywieniowe warszawskiej młodzieży szkolnej”, Zeszyty Naukowe AR, zeszyt 93, tom 2, Kraków 2007, str 441-447
 • Dietoterapia dyslipidemii w cukrzycy typu 2”, Diabetologia Praktyczna, 2008, tom 9, B22
 • „Compliance w dietoterapii otyłości osób z cukrzycą typu 2 leczonych dietą” Diabetologia Praktyczna, 2008, tom 9, B22
 •  „Dietoterapia dyslipidemii w cukrzycy typu 2”, Przegląd Kardiodiabetologiczny vol.3,1/2008 str.57
 • „Czy w dietoterapii cukrzycy typu 2 compliance jest możliwy?”, Przegląd Kardiodiabetologiczny vol.3,1/2008 str.57
 • Dietoterapia nadciśnienia tętniczego u osób otyłych z cukrzycą typu 2 de novo”, Przegląd Kardiodiabetologiczny vol.3,1/2008 str.58
 • „Przestrzeganie zaleceń w dietoterapii otyłości osób z cukrzycą typu 2 leczonych dietą”, Postępy Żywienia Klinicznego, nr 4 (10) grudzień 2008
 • ,,Effectiveness of dietetic therapy on dyslipidemia among patients with type 2 diabetes mellitus
  Abstract Book 5th WCPD 2008 str. 57
 • „Assessment of the efficacy of diet therapy in obese patients with type 2 diabetes mellitus”
  Abstract Book 5th WCPD 2008 str. 57
 • Dieta zindeksowana”, Diabetyk, luty 2009 str. 40
 • „Obliczamy indeks diety”, Diabetyk, czerwiec 2009 str. 44
 • „Piramida żywienia dla diabetyków”, Diabetyk, lipiec/sierpień 2009 str. 40
 • “Czy dieta naprawdę jest ważna?”, Diabetyk, październik 2009 str. 10

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Więcej