O mnie

Dietetyczka dyplomowana dr inż. Katarzyna Kowalcze
„Nie ma diety cud, ale jest dietoterapia” – wierząc w tę dewizę, każdego dnia pomagam swoim Pacjentom

Moja droga zawodowa była skrupulatnie zaplanowana i konsekwentnie realizowana krok po kroku, wierzę, że ta droga ciągle jest
w budowie i nie dobiegła do punktu końcowego.

Pierwszym etapem było już w szkole średniej napisanie pracy dyplomowej pt. „Dietoterapia w celiakii”, za którą otrzymałam wyróżnienie.

Drugim – ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Dietetyki Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu.

Trzecim– ukończenie studiów inżynierskich, a po nich, studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji warszawskiej SGGW.

Kolejnym – w latach 2006-2010 były niestacjonarne studia doktoranckie, także na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

» Zakres pracy doktorskiej, realizowanej w Katedrze Dietetyki obejmował modyfikację sposobu żywienia otyłych osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością oraz ocenę wyrównania metabolicznego pod wpływem zastosowanej diety.

» Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy klinicznej oraz konsultacji w Poradni Dietetycznej i Chorób Metabolicznych Szpitala MSW w Warszawie, w których łączny staż to ponad 23 lata pracy zawodowej.

» Obecnie zawodowo realizuję się ucząc studentów dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pracując na stanowisku adiunkta w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu UPH, a także studentów dietetyki i kosmetologii Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

» Posiadając uprawnienia i kwalifikacje pedagogiczne, w trakcie pracy zawodowej miałam także przyjemność prowadzić zajęcia praktycznej nauki zawodu w jego klinicznym aspekcie, dla studentów dietetyki warszawskich uczelni.

» Dodatkowym zakresem mojej aktywności zawodowej jest wieloletnia współpraca z firmami farmaceutycznymi i szkoleniowymi, prowadzenie wykładów, szkoleń oraz warsztatów z zakresu dietetyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla personelu medycznego oraz pacjentów.

» Jestem też edukatorem diabetologicznym, który swoje kwalifikacje i kompetencje zdobywał na szkoleniach organizowanych przez przez Healthy Interactions i International Diabetes Federation.

» We współpracy z Prywatną Polikliniką Kaar-Med zajmuję się także edukacją młodszych pokoleń, realizując w ramach cyklicznych wykładów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych projekt Miasta Stołecznego Warszawy „Zdrowy Uczeń”.

» Także w ramach projektu Miasta Stołecznego prowadzę wykłady w szkole rodzenia, dbając o prawidłowy stan odżywienia ciężarnych kobiet. Uczę jak zdrowo skomponować dietę po porodzie.

Nie ma diety cud, ale jest skuteczna dietoterapia, to moja dewiza.

» Doświadczenie zawodowe oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji, czynny udział  licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, pozwala mi prowadzić indywidualną dietoterapię pacjentów w bardzo szerokim zakresie i na najwyższym poziomie.

» Z myślą o swoich pacjentach, przygotowałam i wydałam kilka broszur edukacyjnych, które w bardzo praktyczny sposób ułatwiają poruszanie się w danym temacie, m.in.:

  • „Alergie pokarmowe i krzyżowe”,
  • „Tabela Wymienników Węglowodanowych”,
  • „Dzienniczek samokontroli dla pacjentów z cukrzycą”,
  • „Dieta w cukrzycy”.

» Praca naukowa, regularny udział w kongresach, sympozjach, konferencjach krajowych i zagranicznych pozwalają mi na bieżąco wdrażać wszystkie nowinki z zakresu żywienia, dietetyki, dietoterapii oraz dietoprofilaktyki do codziennej praktyki zawodowej z korzyścią dla moich pacjentów.

» Jestem członkiem towarzystw naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Dietetyki,
  • Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii,
  • Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,

http://www.znanylekarz.pl/katarzyna-kowalcze/dietetyk/warszawa

http://ranking.abczdrowie.pl/d/32027,katarzyna-kowalcze

“Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor.”
– Jonathan Swift

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Więcej