O mnie

Dietetyczka dyplomowana dr inż. Katarzyna Kowalcze
„Nie ma diety cud, ale jest dietoterapia” –wierząc w tę dewizę, każdego dnia pomagam swoim Pacjentom

Moja droga zawodowa była skrupulatnie zaplanowana i konsekwentnie realizowana krok po kroku, wierzę, że ta droga ciągle jest w budowie i nie dobiegła do punktu końcowego.

Pierwszym etapem było już w szkole średniej napisanie pracy dyplomowej pt. „Dietoterapia
w celiakii”, za którą otrzymałam wyróżnienie.

Drugim – ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Dietetyki Medycznego Studium Zawodowego
w Poznaniu.

Trzecim– ukończenie studiów inżynierskich, a po nich, studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji warszawskiej SGGW.

Kolejnym – w latach 2006-2010 były niestacjonarne studia doktoranckie, także na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Zakres pracy doktorskiej, realizowanej w Katedrze Dietetyki obejmował modyfikację sposobu żywienia otyłych osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością oraz ocenę wyrównania metabolicznego pod wpływem zastosowanej diety.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy klinicznej oraz konsultacji w Poradni Dietetycznej i Chorób Metabolicznych Szpitala MSW w Warszawie, w których łączny staż to ponad 23 lata pracy zawodowej.

Obecnie zawodowo realizuję się ucząc studentów dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pracując na stanowisku adiunkta w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu UPH, a także studentów dietetyki i kosmetologii Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Posiadając uprawnienia i kwalifikacje pedagogiczne, w trakcie pracy zawodowej miałam także przyjemność prowadzić zajęcia praktycznej nauki zawodu w jego klinicznym aspekcie, dla studentów dietetyki warszawskich uczelni.

Dodatkowym zakresem mojej aktywności zawodowej jest wieloletnia współpraca z firmami farmaceutycznymi i szkoleniowymi, prowadzenie wykładów, szkoleń oraz warsztatów z zakresu dietetyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla personelu medycznego oraz pacjentów.

Jestem też edukatorem diabetologicznym, który swoje kwalifikacje i kompetencje zdobywał na szkoleniach organizowanych przez przez Healthy Interactions i International Diabetes Federation.

We współpracy z Prywatną Polikliniką Kaar-Med zajmuję się także edukacją młodszych pokoleń, realizując w ramach cyklicznych wykładów dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych projekt Miasta Stołecznego Warszawy „Zdrowy Uczeń”.

Także w ramach projektu Miasta Stołecznego prowadzę wykłady w szkole rodzenia, dbając
o prawidłowy stan odżywienia ciężarnych kobiet. Uczę jak zdrowo skomponować dietę po porodzie.

Nie ma diety cud, ale jest skuteczna dietoterapia, to moja dewiza.

Doświadczenie zawodowe oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji, czynny udział  licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, pozwala mi prowadzić indywidualną dietoterapię pacjentów w bardzo szerokim zakresie i na najwyższym poziomie.

Z myślą o swoich pacjentach, przygotowałam i wydałam kilka broszur edukacyjnych, które w bardzo praktyczny sposób ułatwiają poruszanie się w danym temacie, m.in.:

  • „Alergie pokarmowe i krzyżowe”,
  • „Tabela Wymienników Węglowodanowych”,
  • „Dzienniczek samokontroli dla pacjentów z cukrzycą”,
  • „Dieta w cukrzycy”.

Praca naukowa, regularny udział w kongresach, sympozjach, konferencjach krajowych i zagranicznych pozwalają mi na bieżąco wdrażać wszystkie nowinki z zakresu żywienia, dietetyki, dietoterapii oraz dietoprofilaktyki do codziennej praktyki zawodowej z korzyścią dla moich pacjentów.

Jestem członkiem towarzystw naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Dietetyki,
  • Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii,
  • Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,

http://www.znanylekarz.pl/katarzyna-kowalcze/dietetyk/warszawa

http://ranking.abczdrowie.pl/d/32027,katarzyna-kowalcze

 

“Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor.”
– Jonathan Swift

No comments.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Więcej